RESULTATS DGT

En aquest enllaç podeu contactar amb la Direcció General de Trànsit i podeu consultar els resultats de les proves teòriques que heu obtingut a l’examen.

Consulta examen teòric DGT


Accés als tests on-line